Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
2019-04-01

Promocja

Regulamin promocji.

Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja.

 1. Organizatorem Promocji jest JestemElektryczny Michał Kaczmarczyk (NIP 737-192-47-71), adres: Raba Niżna 204, 34-730 Mszana Dolna. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.jestemelektryczny.pl (dalej również: „Sklep”).
 2. Promocja rozpoczyna się w dniu 06.05.2019 r. i trwa do 15.06.2019 r. lub do wyczerpania zapasów.
 3. Promocja polega na przyznaniu Klientowi rabatu o wartości:
  • 10% (Rabat) na usługę wypożyczenia 2 lub 3 rowerów elektrycznych,
  • 20% (Rabat) na usługę wypożyczenia 4 lub więcej rowerów elektrycznych.
 4. Warunkiem otrzymania zniżki jest wypożyczenie określonej liczby rowerów, w jeden dzień (data), w jednym zamówieniu.
 5. Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie zakupu usługi wypożyczenia określonej liczby rowerów elektrycznych na stronie sklep.jestemelektryczny.pl, poprzez e-mail lub telefonicznie.
 6. Promocja dotyczy wyłącznie usługi wypożyczenia rowerów elektrycznych.
 7. Masz prawo zrezygnować z rezerwacji do 24 godzin przed odebraniem rowerów jeśli na stronie pogodynka.pl będą zapowiedziane opady deszczu w miejscu, w którym chcesz jeździć. Zwrócimy Ci wówczas całość wpłaty. W innym przypadku, w razie rezygnacji 3 dni lub mniej przed odebraniem rowerów, zostanie potrącone 30% kwoty.
 8. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 9. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 10. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego.
 11. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://sklep.jestemelektryczny.pl/Regulamin-cterms-pol-34.html.
 12. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@jestemelektryczny.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 13. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  • zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji,
  • przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji,
  • zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 14. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
 15. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego pod adresem sklep.jestemelektryczny.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
pixel